FOLKY® - originální hra s šachovými figurami - HraJinak - deskové hry, které hrajete s lehkostí

classic
Přejít na obsah

Základní pozice hry FOLKY® (České šachy)


Máte rádi deskové hry, které mají snadná pravidla, žádný faktor náhody a přitom jsou komplexní? Pokud ano, pak je hra FOLKY® přesně pro vás. Pro zahájení hry Vám stačí znát pravidla, jak se pohybuje věž, jezdec, střelec. Tahem se rozumí pohyb figury nebo umístění pěšce na šachovnici, a to na pole, kam míří alespoň tři Vaše figury. To jsou v podstatě celá pravidla. Cílem hry je umístit všech osm pěšců na šachovnici dříve než Váš soupeř. Při hře nedochází k výměně figur ani dalším pohybům pešců. Není nutné znát obsáhlou teorie zahájení a koncovek z klasického šachu, hru si tak mohou úspěšně zahrát začátečníci i velmistři. A navíc ke hře můžete použít běžnou šachovou soupravu.

Hra FOLKY® byla představena v roce 2019 na Festivalu Czechopen v Pardubicích pod pracovním názvem "české šachy". Jelikož však docházelo k záměně s jinou variantou šachu, došlo ke změně názvu. Autorem hry FOLKY® je šachista a autor deskových her Petr Doubek.

Pravidla pro hru FOLKY (České šachy)
Základní postavení:
Světlá věž je na poli A1 a H1, tmavá věž je na A8 a H8.
Světlý jezdec je na poli B1 a G1, tmavý jezdec na poli B8 a G8.
Světlý střelec je na poli C1 a F1, tmavý střelec na poli C8 a F8
Pěšci jsou připraveni vedle šachovnice.

Pohyb figur:
1. Pohyb věže: Věž se může pohybovat o libovolný počet polí, po sloupci nebo řadě, nemohou však přeskakovat jiné figury
sloupci nebo řadě, nemohou však přeskakovat jiné figury
2. Pohyb střelce: Střelec se může pohybovat libovolně daleko, ale pouze v úhlopříčném směru po tzv. diagonálách. Jeden
střelec se pohybuje po tmavých polích a druhý po světlých polích,
ale pouze v úhlopříčném směru po tzv. diagonálách. Jeden střelec se pohybuje po tmavých polích a druhý po světlých polích. Střelci nemohou přeskakovat jiné figury.
3. Jezdci: pohybují se v jednom směru o dvě pole a poté o jeden krok kolmo, pohyb odpovídá tvaru písmene „L“. Jezdci mohou přeskakovat ostatní figury.
4. Pěšci: nepohybují se, neútočí, po umístění zůstávají na příslušném poli a jen toto pole blokují.

Tah:
Hráč, který je na tahu může táhnout figurou nebo umístit pěšce na pole, na které přímo útočí tři nebo více jeho figur - pěšci neútočí, figury se nevyměňují a síla útoku věží umístěných sebe na sloupci nebo řadě se nesčítá (musí mířit na pole přímo).

Cíl hry:
Vítězí hráč, který umístil všech osm pěšců na hrací plochu.

Remíza:
Pokud dojde k opakování tahů nebo hráč nemá možnost táhnout s žádnou figurou.

Ukázka závěrečné pozice hry FOLKY

černý zvítězil umístěním osmého pěšce na e3


Uskutečněné turnaje ve hře FOLKY
25. 6. 2020 - Jaroměřský TURCK Open turnaj
27. 9. 2020 - Pohár penzionu Protěž
5. 6. 2021 - Jaroměřský TURCK Open 2021
24. 7. 2021 - MČR v "Českém šachu" Czech Open Pardubice
29. 10. 2021 - "České šachy" open Herlíkovice
16. 7. 2022 - MČR v "Českém šachu" Czech Open Pardubice
Jak hrát úspěšně hru FOLKY (České šachy)?
1) tahy figur volte tak, aby jste připravili možnost umístit pěšce a současně blokovali dosah soupeřových figur a polí, na která plánuje položit pěšce
2) pěšce umísťujte tak, aby současně blokovali figurky soupeře, jejich dosah nebo cílová pole pěšců
3) předcházejte riziku zablokování figury, tzn. před umístěním pěšce prověřte, zda vaše figurky mají možnost přesunu na další vhodná pole
4) pokud můžete položit pěšce na určité pole, ale soupeř nemá možnost tah blokovat, hledejte aktivnější tah a pěšce umístěte až v následujícím tahuVirtuální šachovnice pro hru FOLKY
FOLKY (České šachy) online šachovnice Přesuny figur lze provádět přidržením levého tlačítka myši nad příslušnou figurou. Pro restart pozice stiskněte F5.

Ukázka partie hry FOLKY (České šachy)
1.Vh7 (bílý zahájil velmi aktivně, ovšem vystavuje svou věž riziku určitého zablokování, např. po tahu černého Va6 hrozí v následujícím tahu umístění pěšce na h6) 1 .. Va3 (černý však zvolil protihru s podobnou ideou) 2. h3 a6 (oba hráči využili příležitosti a umístili pěšce) 3. Sf4 Sf5 4. Va2 (v této pozici bylo možné uvažovat i o tahu Ve7 s následným Jf3 a e5, černý by pak měl určité potíže s vývinem figur na fgh křídle a poměrně pasivního černopolného střelce). 4. .. Sd6 5. Jf3 Je7 (bílý sice vytvořil příležitost umístit pěšce na h2, ovšem černý mezitím vyvinul dvě figury a minimalizoval riziko, které vytvářela bílého věž na 7. řadě) 6. h2 c8 7. Ve2 (bílý se mohl držet původní myšlenky umísťovat pěšce na druhé řadě, hrozbu na e5 navíc černý snadno zablokuje, další možností bylo hrát Sg3 s příležitostmi na h4 a příp. e1) 7. .. Se5 8. d2 (bílý se vystavuje riziku zablokování jezdce tahem Sc3, což by pro černého i za cenu odblokování pole e5 bylo poměrně výhodné). 8. .. Vd8 9. Ve4 (třetí tah věží znamená další ztrátu tempa, aktivnější mohlo být např. Sg3) 9. .. Jbc6 10. Jc3 d4 (černý výrazně eliminoval bílého věž na e sloupci) 11. Sd3 Vd6 (černý plánuje umístění pěšců na 6. řadě) 12. Sg3 (bílý sice umístí další pěšce, ale chybí mu další příležitosti a vhodná pole pro zbývající pěšce) 12. .. g6 13. e1 Jd5 14. e2 f6 15. h4 Vb3 (černý má sice zatím umístěno o jednoho pěšce méně, ale má více prostoru i potenciálních možností) 16. Vh5 Sf4 (černý mohl tahem Vd7 s vytvořením 3 příležitostí pro umístění pěšců na e7, c7, a b8 rychle vyhrát, jelikož bílý již nemá možnost blokovat ani umístit své zbývající pěšce rychleji). 17. Ve5 b4 (černý mohl hrát aktivněji Vb7) 18. e4 Ve6 19. Jg5 (bílý je v poměrně stísněné pozici a zbývá mu pouze idea přesunout jezdce na vhodná pole, bude mu však chybět jedno tempo) 19. .. e7 20. Jb5 Ja5 21. Jd6 Jc4 22. Vh7 e3 (černý umísťuje osmého pěšce a vítězí o tah dříve než bílý, který mířil na pole f7) 0:1

Obecné benefity šachu a hry FOLKY
Víte, že šachy dokáží v hráčích všestranným způsobem rozvíjet nejen myšlení, ale také sociální dovednosti a osobnost a že jsou ideálním doplňkem nějakého pohybového sportu? Ano, je to tak a vše probíhá hravou formou, která je vhodná pro všechny věkové kategorie již od malých dětí.

           Testování varianty České šachy - Hradec Králové             Testování varianty České šachy - Jaroměř            

Šachy jsou také součástí školních osnov ve více než 30 zemích, např. v Německu, v Itálii, na Slovensku, v Arménii, v USA nebo v Kanadě. Cílem však není výchova šachových mistrů, ale rozvoj mentálních schopností, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě a povolání. Šachy jedinečným způsobem rozvíjejí abstraktní, logické a kombinační myšlení a vedou k nácviku zkoumání a porovnávání různých možností.
Řada psychologických studií provedených po celém světě také ukázala, že šachy mohou zvýšit inteligenční kvocient (IQ), posílit dovednosti potřebné při efektivním řešení problémů, naučit, jak nezávisle a zodpovědně dělat obtížná rozhodnutí a zvýšit jazykové, matematické, paměťové schopnosti, schopnost soustředit se, zvyšovat kreativitu i abstraktní myšlení. Šachy zdokonalují i umění koncentrace, trpělivosti a vytrvalosti. Celá řada vlastností rozvíjených při hře se tak uplatní prakticky ve všech oborech a životních profesích.

                                Ceremoniál po prvním turnaji, České šachy - Pardubice 2019         První turnaj ve variantě České šachy, CzechOpen Pardubice 2019

Výhodou šachu je možnost začít a aktivně hrát v podstatě v jakémkoliv věku, např. soutěží a turnajů se účastní i řada hráčů ve věku nad 80 let. Klasické šachy jsou však hrou poměrně náročnou a počty učitelů a trenérů, kteří jsou schopni a ochotni tuto hru vyučovat je stále nedostatečný.

Objevují se však i různé varianty šachových her, z nich nejznámější jsou Fišerovy šachy (Chess960), ve kterých proběhlo první mistrovství světa až v roce 2019 - ovšem i tato hra je náročná. Nyní je však nová možnost hry s šachovými figurami: hra FOLKY®. Tato hra má podstatně snadnější pravidla, které si i nešachisté osvojí během několika desítek minut. Je však natolik komplexní, že přináší uvedené výhody daleko širšímu počtu dětí i dospělých. Pravidla hry se snadno naučíte i sami a pro zahájení hry vám stačí běžná šachová souprava a pochopitelně soupeř. Jednoduše hru FOLKY® vyzkoušejte. Je to jediná hra s šachovými figurami, kterou budete hrát s opravdovou lehkostí.

Ukázka partie FOLKY proti AI
Byla to zajímavá a poměrně vyrovnaná hra, v 16. tahu však AI zvolila nepřesný tah Jh2. Pokud by přišlo Jf2, bílý by čelil hrozbě umístění hned tří pěšců: na g4, e4 a d3. Tomu bylo sice možné bránit pomocí tahu Je4, ovšem bílý by přišel a plán umístit pěšce na b7 a b5...
Partii je možné přehrát i online: https://www.folky.cz/replay/373825
Návrat na obsah